Terugblik praktijkmiddag Utrecht

Op 8 maart waren we bij de gemeente Utrecht te gast. Aan de hand van drie presentaties werd vanuit het nieuwe stadskantoor inzicht gegeven in de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Vanuit de gebiedsontwikkeling rond het Utrechtse centrumgebied  blijkt dat een gezamenlijke aanpak van diepere grondwaterverontreinigingen tot mooie resultaten kan leiden. 

De ‘biowasmachine’ die de gemeente Utrecht heeft bedacht en heeft geïmplementeerd is een voorbeeld dat binnen andere gemeenten navolging kan hebben. Ook in Utrecht blijkt de gemeente vanuit een gezamenlijke aanpak tot het opruimen van historische verontreinigingen te willen overgaan. Door het ‘afkopen’ van verontreinigingen wordt de gemeente Utrecht eigenaar van de pluim en kan de problematiek collectief worden aangepakt. Er blijken nog veel haken en ogen aan deze afkoopregelingen te zitten. Het afkopen van 'kleinere' verontreinigingen staat nog in de kinderschoenen.

Toch is het als adviseur goed om je opdrachtgevers op deze mogelijkheid te wijzen. Hier liggen kansen voor de adviseur die zijn/haar opdrachtgevers bij deze afkoopregelingen wil adviseren. Dat het afkopen van verontreinigingen diverse juridische consequenties heeft werd door de heer Gerrit Kremers toegelicht. Zijn presentatie is voor leden te downloaden. Na deze informatieve presentaties volgde een rondleiding door het centrumgebied en een borrel in een lokale gelegenheid. Diverse leden besloten om de bijeenkomst met een diner af te sluiten, waarbij er voldoende gelegenheid was om te netwerken.