VVMA stopt met digitale deelomgeving

Nadat de digitale deelomgeving www.ingenieursmarktplaats.nl afgelopen zomer is gerealiseerd, hebben de VVMA leden gedurende 6 maanden gratis van deze webomgeving gebruik kunnen maken. Inmiddels is deze proefperiode verlopen en dient voor het gebruik van de website een jaarlijkse vergoeding van € 250,- per jaar en een maandelijkse bijdrage van € 10,- per dienst, mens of product te worden voldaan. 

Tijdens een inventarisatie voor de laatste ALB is gebleken dat er door de leden slechts beperkt van de website gebruik wordt gemaakt. De afgelopen weken zijn de VVMA leden persoonlijk benaderd, waarbij naar de behoefte aan deze website en eventuele verbeteringen is gevraagd. De meeste VVMA leden hebben hierbij aangegeven geen gebruik van de website te zullen maken. Verreweg de belangrijkste reden was het gegeven dat de bedrijven zelf al gebruik maakten van een flexibele schil van bedrijven die bij piekmomenten worden ingeschakeld. Hierbij is er sprake van korte lijntjes en biedt de marktplaats geen meerwaarde.

Veel bedrijven gaven aan dat er maar weinig aanbod op de site was te vinden, waaruit blijkt dat er wel behoefte aan aanbod is, maar geen behoefte is om zelf items te plaatsen. Omdat veel VVMA leden hebben aangegeven geen gebruik van de marktplaats te gaan maken en een extra investering vanuit de vereniging niet nodig te vinden, is door het bestuur besloten om voor het komende jaar (vanaf juli 2016) geen gelden meer voor de ingenieursmarktplaats beschikbaar te stellen. Dit is ook als zodanig aan de beheerder van de marktplaats gemeld en het is aan hun of zij nog met deze marktplaats verder willen gaan.