Terugblik praktijkmiddag 5 oktober 2016

Op 5 oktober jl. vond een bijzondere VVMA praktijkmiddag plaats in Monnickendam. Getuige de ruime opkomst vielen de onderwerpen en de locatie in de smaak. De combinatie van een omgevingsdienst en een adviesbureau, die ons werkgebied vanuit hun eigen perspectief beschreven was verrassend en gaf een mooi doorkijkje naar de diverse rollen in onze sector.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) gaf inzicht in het toezicht op met name grondstromen en de (digitale) mogelijkheden die hiervoor zijn ontwikkeld. Met een toezicht-app kunnen de gemelde grondstromen met een kaart inzichtelijk worden gemaakt, waarbij een koppeling met de bodemkwaliteitskaarten en diverse bodeminformatiesystemen mogelijk is.

In het tweede deel van het middagprogramma gaf IB Land een boeiende interpretatie van 'hun casus' met de gemeente Utrecht. Een spannend 'jongensboek' over schone grond dat uiteindelijk een geval van ernstige bodemverontreiniging werd. Heel mooi als het op fictie was gebaseerd, maar helaas een werkelijkheid die dit ingenieursbureau al jaren achtervolgt en heel veel geld heeft gekost. Deze boeiende middag in de haven van Monnickendam werd afgesloten met een borrel met bitterbal, waarna velen kozen voor een gezamenlijk diner.