Opvolger CROW 132 ter visie

Tot 25 november aanstaande is het mogelijk om uw zienswijze te geven over de nieuwe richtlijn werken in of met verontreinigde bodem. Op dit moment worden de bestaande CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ herzien en samengevoegd tot een nieuwe richtlijn.

De nieuwe CROW richt zich op het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in of met verontreinigde bodem. Met de nieuwe richtlijn is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze methodiek moet enerzijds de veiligheid van medewerkers met passende beheersmaatregelen borgen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. In deze richtlijn zijn alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem opgenomen.

Door de implementatie van risicogestuurd werken is er ook voor gekozen de veiligheidsklassen niet meer te baseren op de milieukundige interventiewaarden. Op basis van uitgevoerde onderzoeken van het RIVM was het mogelijk te kiezen voor een referentiekader dat beter past bij veiligheid en gezondheid.

Het is tot en met 25 november 2016 mogelijk om commentaar op de conceptteksten te geven. De teksten zijn te downloaden van de CROW website. Uw opmerkingen kunt u plaatsen in het Excel-document dat u eveneens van deze website kunt downloaden.