Essentiële eisen en verwijzingen naar asbestonderzoek in Rbk opgenomen

In de Staatscourant van 23 augustus 2016 is de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Deze wijziging is per 24 augustus 2016 in werking getreden. De belangrijkste aanpassing is de actualisatie van bijlage C met de verwijzing naar de actuele normdocumenten en de invoering van de essentiële eisen in enkele normdocumenten.

Ook zijn er enkele actualisaties doorgevoerd die samenhangen met de Europese verordening bouwproducten en zijn de verwijzingen naar de meest recente versies van de NEN-5707 en de NEN-5897 voor het uitvoeren van asbestonderzoek opgenomen. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij graag naar de publicatie in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-44654.html. Onderstaand wat meer informatie over de wijzigingen op het gebied van asbestonderzoek en de opgenomen essentiële eisen.

Asbestonderzoek

De regeling verwijst nu naar de in 2015 vastgestelde versies van de NEN-5707 en NEN-5897, inclusief de in 2016 doorgevoerde correcties. In de regeling is ook een passage over het overgangsrecht opgenomen, dat inhoudt dat er nog gedurende 1 jaar (tot 1 september 2017) van de oude normdocumenten gebruik mag worden gemaakt. Via wijzigingsbladen en een correctieblad zijn bovendien de SIKB en NEN documenten voor wat betreft asbestonderzoek met elkaar in één lijn gebracht.

Essentiële eisen

Vanuit de nieuwe regeling zijn in bijlage C de essentiële eisen voor de volgende normdocumenten aangewezen:

  • BRL SIKB 1000, protocollen 1001, 1002 en 1003
  • BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018
  • BRL SIKB 6000, protocollen 6001, 6002 en 6003
  • BRL SIKB 7500, protocollen 7510 en 7511
  • BRL SIKB 9335, protocollen 9335-1, 9335-2 en 9335-4

De selectie van essentiële eisen uit deze normdocumenten staat in het normdocument Essentiële eisen ILT toezicht en is te vinden op: http://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-8800. Per 24 augustus 2016 mag het toezicht van ILT alleen nog op de in dit normdocument genoemde essentiële eisen plaatsvinden.