Terugblik algemene ledenbijeenkomst 24 november 2016

De algemene ledenbijeenkomst op 24 november jl. vond op een bijzondere locatie in Deventer plaats. In een oude graansilo (1920), destijds het eerste gebouw in de haven van Deventer, werden VVMA leden en begunstigers ontvangen voor een smaakvolle bijeenkomst over gebiedsontwikkeling in Deventer.

Na een presentatie van onze voorzitter over het bijzondere havengebied van Deventer, was er een rondleiding met aandacht voor de diverse initiatieven die deze oude haven weer tot leven hebben gebracht. De middag gaf een mooi beeld van het veranderende landschap waarin we ons als adviesbureaus bevinden. Waar vroeger gebieden werden aangekocht, de opstallen werden gesloopt en de bodem werd gesaneerd, worden dergelijke gebieden tegenwoordig steeds vaker op ‘organische wijze’ ontwikkeld. Hierbij is er veel aandacht voor het historisch erfgoed en blijft het goede gelukkig steeds meer behouden. In de presentatie van Jurgen Pijpker werd duidelijk dit voor de bodemadviesbranche ook een andere benadering vraagt. Juist door het vroegtijdig anticiperen op specifieke verontreiniginglocaties kun je als adviesbureau bijdragen in nieuwe ontwikkellocaties en initiatieven die dergelijke oude gebieden weer tot leven wekken. Voorafgaand aan de ALV gaf Hilda Kappenberg een presentatie over de veranderingen door het afschaffen van de VAR en het inwerking treden van de Wet DBA. Deze presentatie is voor leden te PDF icondownloaden. Wat volgde was de ALV, waarvan de notulen voor leden te Bestanddownloaden zijn. De bijeenkomst werd afgesloten met een culinaire happening in FoodDock, bekend om de grote diversiteit in Foodstands.