Terugblik op de algemene ledenbijeenkomst van 27 juni 2017

Voor de algemene ledenbijeenkomst van 27 juni jl. waren we weer eens bij één van de VVMA leden te gast. Ingenieursbureau BOOT ontving de VVMA leden in haar fonkelnieuwe ‘Grand Café Circulair’. In deze multifunctionele ruimte waanden wij ons in Oost Europese sferen en was het voor de grote groep aanwezigen prima vertoeven.

Tijdens de bijeenkomst waren er presentaties over de nieuwe CROW 400 en presenteerde Infrawerk een voorstel voor het verwerven en opleiden van nieuwe veldwerkers in onze branche. Vanuit een pool van grondwerkers die voor Infrawerk in de GWW aan het werk zijn, zal met medewerking van Henk van Haalen een selectie van potentiële veldwerkers worden gemaakt. Deze medewerkers zullen vervolgens in een opleidingstraject tot zelfstandig werkend veldwerker worden klaargestoomd. Aanleiding tot deze actie was een eerdere ledenenquête waaruit een grote vraag naar nieuw veldwerkpersoneel is gebleken. Tijdens de presentatie bleek er veel animo voor dit initiatief. De presentaties zijn voor leden te downloaden.

In de ALV werden de jaarcijfers over 2016 door onze penningmeester Ronald van de Woestijne toegelicht. De kascommissie - bestaande uit Henk van Haalen en Eric de Zeeuw - heeft de jaarstukken doorgenomen en de vergadering gevraagd om decharge voor het gevoerde financiële beleid aan het bestuur te verlenen. De vergadering heeft hiermee ingestemd.