Nieuwe veldwerkregeling in Rbk

In januari 2014 werden we onaangenaam verrast door een bericht van het ministerie van I&M dat het per direct niet meer was toegestaan om erkende veldmedewerkers te laten assisteren door medewerkers zonder erkenning. De mogelijkheden die hiervoor vanuit de BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000 werden geboden, zijn vervolgens vanuit een aanpassing in de Regeling Bodemkwaliteit teniet gedaan.

Na bijna drie jaar discussie en overleg zijn op 6 december 2016 de vertegenwoordigers van Bodem+, SIKB, VVMA en VKB een nieuwe veldwerkerregeling overeengekomen. Hierbij is afgesproken dat de nieuwe veldwerkerregeling voor monsterneming voor partijkeuringen (AS en BRL SIKB 1000) en veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (AS en BRL SIKB 2000) de volgende elementen moet bevatten:

  • maximaal één assistent per monsternemer of veldwerker;
  • de assistent en de monsternemer of veldwerker moeten elkaar onderling kunnen begrijpen;
  • de volgende activiteiten mogen niet door de assistent worden uitgevoerd:
  • het maken van boorbeschrijvingen;
  • het nemen van monsters;
  • diverse andere in paragraaf 5 van de notitie “veldwerkerregeling”genoemde activiteiten.

Personen die aantoonbaar in opleiding zijn (registratie vanuit het kwaliteitsysteem van het betreffende (veldwerk)bedrijf) mogen alle voorkomende werkzaamheden verrichten. Het idee hierachter is dat deze medewerkers alle handelingen moeten kunnen verrichten om aan de gewenste ervaringseisen te kunnen voldoen.

Bovengenoemde uitgangspunten worden per 1 januari 2018 in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Hiermee is de flexibiliteit met betrekking tot het inzetten van veldwerkers weer hersteld en kunnen bureaus weer als vanouds anticiperen op pieken in de veldwerkplanning.