CROW 400 van kracht

Op 19 juni jl. is de CROW gepubliceerd. De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheid- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen. Deze publicatie is een samenvoeging van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307).

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude CROW 132 en 307 zijn tijdens de ALB van 27 juni jl. uitgebreid besproken. Naast het gegeven dat er meer aandacht is voor asbest in de grond, zijn secundaire bouwstoffen nu wel meegenomen. Daarnaast is er sprake van nieuwe risico klassen die zijn gebaseerd op de Serious Risc Concentration (SRC). De oude toetsing op basis van de streef- en interventiewaarden is hiermee vervallen. Ook de rol van de DLP-er is vanuit de nieuwe CROW 400 veranderd. Meer informatie over de nieuwe CROW 400 is te vinden in de presentaties (enkel voor leden).