Enige woorden van de voorzitter

Met de op handen zijnde wijziging van de Regeling bodemkwaliteit zijn er achter de schermen bergen werk verzet om alles maar op tijd bij de Raad van Accreditatie (RvA) en het ministerie van I&W aan te leveren. Tientallen documenten moesten immers worden gewijzigd en het is bovendien nog maar de vraag of en wanneer er weer een nieuwe wijziging kan worden doorgevoerd. Niet alleen de begeleidingscommissies zijn verantwoordelijk voor het continue verbeteren en actueel houden van de diverse BRL's en protocollen.

Ook de RvA en het ministerie moeten nog iets van de inhoud van de documenten vinden en ILT checkt alle stukken eerst op handhaafbaarheid. Dit maakt het proces erg stroperig en langdurig. Gelukkig zijn vrijwel alle noodzakelijke aanpassingen in de vele kwaliteitsschema's op tijd verwerkt en aangeleverd. Helaas bleek het vanuit de RvA niet mogelijk om de documenten op te beoordelen en van een RvA stempel te voorzien. Te elfder ure heeft het ministerie hiervoor een oplossing gevonden en konden vrijwel alle documenten alsnog in de Rbk worden opgenomen.

De bovengeschetste werkzaamheden vragen om een brede vertegenwoordiging. Vanuit het bestuur werken we aan een nieuwe structuur voor de VVMA, waarbij de steeds grotere vraag inzake deelneming in stuurgroepen, begeleidingscommissies en deskundigencollege's kan worden ondervangen. Ook de leden worden hierbij om een actieve bijdrage gevraagd. Hierover de volgende ALV meer.

Met vriendelijke groet, Jurgen Pijpker Voorzitter VVMA