Wijziging Rbk per 1 april 2018

Na circa anderhalf jaar worden per 1 april 2018 een groot aantal wijzigingen in de Rbk doorgevoerd. Helaas is het niet mogelijk gebleken om deze wijzigingen ook door de Raad van Accreditatie te laten beoordelen, maar in goed overleg met het ministerie van I&W, Bodem+ en de Raad voor Accreditatie is afgesproken dat alle nieuwe versies van de schema's toch per 1 april 2018 in de wijziging van de Rbk worden opgenomen. Dit vanuit het vertrouwen van de RvA dat de gewijzigde beoordelingsrichtlijnen op een zorgvuldige manier tot stand zijn gekomen.

De BRL SIKB 11000 (en BRL 6000-21 van KvINL) blijven daarbij vooralsnog buiten accreditatie, waarbij het ministerie van I&W zorgt voor de daarvoor benodigde juridische inbedding. De gevolgen hiervoor voor certificaathouders zijn nihil, wel moet rekening worden gehouden met het werken vanuit de nieuwe versies, zoals die op de SIKB website staan vermeld.