Vaststellen gewijzigde examenregeling milieukundig begeleider

Om het kennisniveau van nieuw in te treden milieukundig begeleiders te toetsen en hiermee de toetreding van nieuwe milieukundigen te bevorderen is het sinds enkele jaren mogelijk om het praktijkexamen “Milieukundige begeleider” af te leggen. In december is het examenreglement op een aantal punten aangepast en door het Centraal College van Deskundigen bodembeheer vastgesteld.

Belangrijkste inhoudelijke aanpassing in het examenreglement is dat het, in lijn met protocol 6001, de mogelijkheid creëert voor kandidaten die een opleiding hebben gevolgd op ten minste MBO-4 niveau, om praktijkexamen te doen zonder eerst te zijn geslaagd voor het theorie-examen. Lees meer over het examenreglement milieukundig begeleider.