Enige woorden van uw voorzitter - mei 2014

Onze inspanningen met betrekking tot andersoortig overheidstoezicht lijken zijn vruchten af te werpen. Na een periode waarin er onder geen enkele voorwaarde met toezichthouders kon worden gesproken lijkt eindelijk een “Praagse lente” aangebroken, waarbij de VVMA actief wordt gevraagd om mee te denken over de aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit en het opstellen van essentiële eisen, waarop onze werkzaamheden worden gecontroleerd.

Met toezicht op essentiële eisen ontstaat er weer ruimte voor kwaliteitverbeteringen vanuit het private spoor. Afwijkingen ten opzichte van de kwaliteitsdocumenten worden weer “non conformiteiten” in plaats van overtredingen, waarop gesanctioneerd zal worden.

Deze lente geeft ruimte voor de verdere ontwikkeling van de BRL SIKB 15000, op basis van systeemcertificering en een beperkte set protocollen.

Het nut en de noodzaak van onze vereniging is hiermee opnieuw aangetoond en de agenda voor de komende periode is al weer voor een groot deel bepaald.

Jurgen Pijpker