Jaarprogramma 2014

Ook in 2014 worden weer minimaal drie algemene ledenbijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zal de nadruk liggen op een inhoudelijk programma, waarbij de actualiteiten in de bodembranche centraal zullen staan. Dit om de VVMA leden vooral te informeren omtrent veranderingen en ontwikkelingen, maar ook om leden te motiveren en stimuleren.

Een motiverende en inspirerende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 11 februari 2014. Wij vragen u om deze middag/avond alvast in uw agenda te reserveren. Op veler verzoek zal een locatie in het westen van het land worden gezocht.

Naast diverse ledenbijeenkomsten zal veel aandacht worden besteed aan de wijzigingen in het Besluit Bodemkwaliteit en de bijbehorende regeling, de BRL 15000, de NEN 5707, de NEN 5717/5725 (vooronderzoek) en uiteraard de ontwikkeling van essentiële eisen en risico gestuurd toezicht in onze branche. Er is de laatste tijd minder aandacht voor innovatieve ontwikkelingen binnen onze branche. Heeft u ervaring met een nieuwe techniek of kent u een partij die op een innovatieve wijze aan de weg timmert, mail dit dan naar: info@vvma.nl en wij kijken of dit wellicht een leuke VVMA praktijk(mid)dag kan opleveren!