Lustrumbijeenkomst

Lustrumbijeenkomst VVMA -  6 november 2013

“Er valt altijd wat te vieren!”

Woensdag 6 november 2013 stond in het kader van 10 jaar VVMA! Middels een feestelijke middag- en avondbijeenkomst is stilgestaan bij dit tweede lustrum. De bijeenkomst is georganiseerd bij/met onze begunstiger AL-West in Deventer. Ruim veertig aanwezigen werden in het fonkelnieuwe laboratorium ontvangen. Na een korte presentatie over de activiteiten van AL-West en Agrolab was er ruimte voor een rondleiding waarin met gepaste trots bij alle noviteiten in het nieuwe pand werd stilgestaan. Aansluitend was er een feestelijk buffet met voldoende tijd om te netwerken en bij te praten. In slechts 30 minuten is er vervolgens een korte ledenvergadering gehouden, waarbij de aanwezigen werden bijgepraat over de laatste activiteiten binnen SIKB, de acties vanuit ILT en de samenwerking met VKB en NL Ingenieurs. Eric Ruwiel van het ministerie I&M heeft vervolgens een korte toelichting gegeven op de op handen zijnde aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit en in het bijzonder het gewijzigde artikel 18.

Door bestuurslid Jaap Mol werd vervolgens onze voorzitter eens goed in het zonnetje gezet. Na een voordracht met mooie woorden werd onze voorzitter bedankt voor 10 jaar inzet voor de VVMA en werd door het voltallige bestuur en de aanwezigen een optie genomen voor nog eens 10 jaar!

Na dit bijzondere moment was het tijd voor een feestelijk programma. Hierin gaf circus KNAL! een mooie voorstelling waarin diverse trucs met éénwielers, kegels en jongleerballen werden getoond. Dit alles onder muziek met een duidelijk verhaal. Gastspreker Rick van Asperen was vervolgens degene die de aanwezigen op een inspirerend verhaal trakteerde. De aanwezigen werd op een inspirerende wijze een spiegel voorgehouden, waarbij de nadruk lag op het volgen van vaste patronen en denkbeelden terwijl het heel regelmatig en vaak heel eenvoudig ook anders en eenvoudiger kan. De avond werd afgesloten met een borrel met bitterbal, waarbij werd teruggekeken op een roerige, maar ook succesvolle periode van 10 jaar VVMA!