Bezwaar informatieverzoek BRL 2000, protocol 2001

De VVMA heeft op 26 juni 2013 schriftelijk haar bezwaren geuit over het informatieverzoek inzake de BRL 2000, protocol 2001. Hierbij worden alle voor deze norm gecertificeerde bedrijven gevraagd om een lijst met projecten aan te leveren, waaruit drie dossiers zullen worden opgevraagd. Deze actie en de resultaten van een recente actie inzake de BRL 1000, protocol 1001, waren voor het bestuur van de VVMA reden om haar leden te adviseren om vooralsnog geen dossiers aan ILT beschikbaar te stellen. Meer informatie vind u in de brief die naar ILT is verstuurd.