VVMA-updates online

Als er belangrijke kwesties aan de orde zijn, stuurt het bestuur een VVMA-update naar de leden. De VVMA-updates zijn op de site terug te lezen voor de leden.