De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000

De kennis- en discussiebijeenkomst voor de BRL 15000 op 5 maart jl. is zeer goed bezocht. In de geanimeerde en soms stevige discussies werd gesproken over thema’s als historisch onderzoek, essentiële eisen van de overheid, informatie input voor risicogestuurd toezicht en de BRL15000. 
Deze en andere thema’s worden uitgewerkt in diverse projecten die in de loop van het jaar afgerond moeten worden. De gewaardeerde inbreng en ervaring van de meer dan 80 aanwezigen wordt hierin meegenomen. De exacte planning voor de projecten wordt in april vastgesteld door het CCvD Bodembeheer van SIKB.

Download hem hier.