Begunstigers

In de maanden november en december zijn er nieuwe overeenkomsten met de begunstigers van de VVMA getekend. ALcontrol, Eurofins Analytico, Omegam Laboratoria en I.T. Works hebben de overeenkomst allen voor twee jaar verlengd.

Bij het verlengen van de overeenkomsten is gezocht naar meerwaarde voor zowel de begunstigers als de VVMA. Door Eurofins Analytico is gezocht naar een verbetering van het inzicht en de afstemming tussen laboratoriummedewerkers en hun klanten. Hiertoe heeft de VVMA gedurende twee dagen training voor alle medewerkers gegeven. Naast een interactieve presentatie over ons vakgebied is tevens een demonstratie van diverse veldwerkzaamheden gegeven. Door middel van deze training is er veel meer begrip voor adviesbureaus als ‘veeleisende klanten’ verkregen.

Met I.T. Works is een bijzondere overeenkomst getekend, waarbij de VVMA leden als gebruikers van I.T. Works producten vanaf 1 januari 2013 een korting van 2,5% ontvangen. De VVMA zelf ontvangt eenzelfde percentage van de omzet in de vorm van een begunstigerbijdrage. Uiteraard hopen zowel I.T. Works als de VVMA hier respectievelijk nieuwe gebruikers en nieuwe leden mee te verwerven.