Nieuwsbrief

Hier vindt u een overzicht van de VVMA ledennieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn online te bekijken, maar diverse berichten verwijzen naar het ledengedeelte van deze site.

 • Enige woorden van uw voorzitter
 • Wijziging Rbk per 1 april 2018
 • Mogelijkheden voor het hanteren van een kwaliteitssysteem 'Light'
 • Vaststellen gewijzigde examenregeling milieukundig begeleider
 • Veldwerkersregeling per 1 april 2018 van kracht
 • Enige woorden van uw voorzitter
 • Terugblik praktijkmiddag 24 november 2016
 • Nieuwe veldwerkregeling in Rbk
 • VVMA dient drie bodemsignalen in
 • CROW 400 van kracht
 • Voorwoord
 • Terugblik praktijkmiddag 24 november 2016
 • Harmonisatie hoofdstuk 4 SIKB BRL’s
 • Uitspraak Raad van State asbest in puin
 • Enige woorden van uw voorzitter
 • Terugblik praktijkmiddag 5 oktober 2016
 • Opvolger CROW 132 ter visie
 • Algemene Leden Bijeenkomst 24 november Deventer
 • Essentiële eisen en verwijzingen naar asbestonderzoek in RbK opgenomen
 • Enige woorden van uw voorzitter
 • Terugblik ALB
 • Inzetten niet erkende medewerkers
 • Convenant Certicon en ILT
 • Digitale deelomgeving
 • Cursussen

- Enige woorden van uw voorzitter
- Terugblik ALB
- Inzetten niet erkende medewerkes
- Reserveer in je agenda: praktijkmiddag 29 april
- Cao Bouwbedrijven verplicht?
- Nieuwe leden.

 

- Enige woorden van uw voorzitter
- Geslaagde Algemene Leden Bijeenkomst (ALB)
- Resultaten enquête aanleveren XML bestanden
- Praktijkmiddag sanering voormalige Olster Asfalt Centrale
- Cursussen september 2014

- Enige woorden van uw voorzitter
- Geslaagde bijeenkomst "De toekomst creëer je zelf"
- Resultaten enquête vooronderzoek
- Bijeenkomst IL&T, protocol 2003

- Enige woorden van uw voorzitter
- Jaarprogramma 2014
- Botova, vaste voet aan de grond?
- Cursusprogramma VVMA
- Benchmark VVMA

- Enige woorden van uw voorzitter
- Begunstigers
- Cursusaanbod winter 2013
- Cursus bodemclassificatie

- Terugblik (door Jurgen Pijpker)
- VVMA op SIKB congres
- Prakijkmiddag 11 oktober 2012
- Cursusaanbod najaar 2012

- Terugblik (door Jurgen Pijpker)
- Uit het lab (door Omegam Laboratoria)
- BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies (door SIKB)
- ALB 26 juni 2012
- Verbetertraject Bbk

- VVMA Praktijkmiddag 15 maart 2012
- Uit het lab (door Omegam Laboratoria)
- ALB 29 maart 2012
- Wijziging NEN 5707
- Wijziging NEN 5744
- BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies?
- Nieuwe (aspirant-)leden

- Aankondiging ALB op 22 november a.s.
- VVMA op bodembreed
- Terugblik SIKB congres
- Boren in dossiers
- Verbeterplan Bbk
- Gezamenlijk inkopen en opleiden grondwaterbemonstering conform NEN 5744
- terugblik Praktijkochtend
- Nieuwe data cursussen 

- Geslaagd VVMA Congres
- ICT & Milieucongres
- ALB, 27 september 2011 
- Praktijkdag, 13 oktober 2011
- Trainingen en cursussen
- Opleidingsplan
- Tijd voor echt level playing field
- Bijeenkomst Duchenne Heroes

- VVMA Congres
- Nieuwe BRL
- Risico Inventarisatie & Evaluatie
- Trainingen en cursussen
- Wijziging grondwaterbemonstering

- Enquête crisis
- Benchmark
- VVMA Congres: Werken in een (ver)ander(d)e wereld
- Uit het lab
- ALB februari (thema: Ondernemen in tijden van krimp)
- Mogelijk wijziging in financieringsstructuur bodemnormalisatie
- Even voorstellen: Koenders & Partners
- VVMA Praktijkmiddag (5 april 2011)

- Verslag van de ALV
- Verslag Praktijkdag
- Jaaragenda commissie PR
- Cursussen
- Centrale toetsingsmodule Bodem

- Opleiding en training
- Praktijkdag
- Grondwatermodellen en het gebruik van Microfem
- Geohydrologie voor bodemadviseurs
- Cursus omgaan met NEN 5707

- Uitnodiging ALV
- Aanbestedingen 
- NTA5755 
- Branche BRL 
- Uit het Lab 
- Samenwerking  BBA – VVMA 
- Case van de commissie LS 
- Voorstellen HB advies
- Ontwikkelingen aan het asbestfront

- De VVMA op weg naar de toekomst 
- Congres: 2010-2015 Vertrouwen in een lustrum
- VVMA in BEUK 
- Uit het Lab 
- VVMA organiseert Cursus NEN 5707 
- Niebeek in het kort 
- Milon: experts in bodem, ruimte en milieu
- Envita en EnviroPlan bundelen krachten