Skip to content

Over ons

De VVMA is een vereniging met als kerntaken belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

grond-over-ons

Concreet vertaalt dit zich in het vertegenwoordigen van de branche bij de overheid, certificerende instellingen, onderwijs en andere gremia; het verstrekken van informatie aan de leden en aan de buitenwacht en dienstverlening aan de leden en het organiseren van de netwerkfunctie.

De VVMA staat open voor alle bedrijven die zich bezighouden met het uitvoeren van (milieu)advieswerk met het werkgebied ‘bodem’ die de doelstellingen onderschrijven en aan de te stellen kwaliteitseisen voldoen.

Onze bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit 6 leden

Art Lobs

Voorzitter
Art Lobs

Art Lobs
(Buro Antares)

Voorzitter

Rabbe Vedder

Algemeen bestuurslid
Rabbe Vedder

Rabbe Vedder
(MUG Ingenieursbureau)
Algemeen bestuurslid

Bregje van Lieshout

Secretaris
Bregje van Lieshout

Bregje van Lieshout
(Milon)
Secretaris

Jan Henk Schuurman

Algemeen bestuurslid
Jan Henk Schuurman

Jan Henk Schuurman
(Schuurman Civiele Techniek)

Algemeen bestuurslid

John van Engelen

Penningmeester
John van Engelen

John van Engelen
(Tritium)

Penningmeester

Henk Oort

Algemeen bestuurslid
Henk Oort

Henk Oort
(Mateboer)

Algemeen bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door vier commissies. Elke commissie heeft zijn eigen taken en doelen. Het bestuur is vertegenwoordigd in de commissies. Hieronder is de samenstelling van de commissies weergegeven.

Commissie Technische zaken

 • Francois Stevens (SMV Milieu), voorzitter
 • Remco Gardien (Mol)
 • Oscar Poelsema (Poelsema Veldwerkbureau)
 • Bregje van Lieshout (MILON bv)

Commissie Nieuwe Markten

 • Rabbe Vedder (MUG Ingenieursbureau), voorzitter
 • Ad van der Horst (Land)
 • Chris Prudon (BOOT)
 • Henk Oort (Mateboer)

Commissie Juridische zaken

 • John van Engelen (Tritium), voorzitter
 • Mischa Hermelink (HB adviesbureau)
 • Vacant

Commissie Opleidingen

 • Jan Henk Schuurman (Schuurman Milieu Civiel BV), voorzitter
 • Jan Rudolf Busz (Kwinfra)
 • Lennart Smoor (HB Adviesbureau)

Doelstellingen Commissies

Externe vertegenwoordigingen

Navolgend de belangrijkste overlegorganen waar de VVMA een positie heeft. Daarnaast spelen periodiek ook andere  externe vertegenwoordigingen waar de VVMA haar inbreng heeft.

Programmaraad Bodembeheer

De programmaraad functioneert voor het werkveld bodem en water als de ogen en oren van het SIKB. Steeds op zoek naar kansen, knelpunten, gebreken en andere signalen op het nivo van strategie en beleid. In de programmaraad zijn veel organisaties vertegenwoordigd, en is daarmee goed uitgerust voor het oppikken van de nodige signalen.

Henk Oort (algemeen bestuurslid) heeft mede namens VKB zitting in de Programmaraad Bodembeheer. Voorafgaande aan een vergadering van de programmaraad stemmen VVMA en VKB onderling af.

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het doel van de CCvD is te borgen dat alle direct betrokkenen inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de diverse normdocumenten.

Vanuit de VVMA heeft Bregje van Lieshout (secretaris) zitting in de CCvD.

SIKB, Sectie Meten en Advies

Vanuit de VVMA heeft Francois Stevens (voorzitter Technische Commissie) zitting in deze sectie van het SIKB. In de vergaderingen komen veel zaken aan de orde waarbij de praktijkervaring van de leden van de VVMA wordt ingebracht.

Bestuur SIKB

Mede namens VVMA heeft VKB zitting in het bestuur van de SIKB. Voorafgaande aan een vergadering van het bestuur stemt Art Lobs (voorzitter) met  VKB onderling af.

Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

X