Skip to content

Over ons

De VVMA is een vereniging met als kerntaken belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

grond-over-ons

Concreet vertaalt dit zich in het vertegenwoordigen van de branche bij de overheid, certificerende instellingen, onderwijs en andere gremia; het verstrekken van informatie aan de leden en aan de buitenwacht en dienstverlening aan de leden en het organiseren van de netwerkfunctie.

De VVMA staat open voor alle bedrijven die zich bezighouden met het uitvoeren van (milieu)advieswerk met het werkgebied ‘bodem’ die de doelstellingen onderschrijven en aan de te stellen kwaliteitseisen voldoen.

Onze bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit 5 leden

Gertjan de Vogel

Voorzitter
Gertjan de Vogel

Voorzitter, directeur Buro Antares

Frank Eijsackers

Algemeen bestuurslid
frank-eijsackers

Algemeen bestuurslid, bedrijfsleider bij Ortageo

Bregje van Lieshout

Secretaris
Bregje van Lieshout

Secretaris, werkzaam bij MILON bv Projectleider bodemonderzoek en saneringen

Felix Buijs

Algemeen bestuurslid
felix-buijs

Algemeen bestuurslid, coördinator en adviseur grondstromen bij Bodex Milieu BV

VACANT

Penningmeester
Geen foto

Penningmeester, vacant

Commissie Technische zaken

 • Francois Stevens (SMV Milieu) voorzitter
 • Remco Gardien (Mol)
 • Oscar Poelsema (Poelsema Veldwerkbureau)
 • Bregje van Lieshout (MILON bv)
  1.  

Commissie Nieuwe Markten

 • Ad van der Horst (Land)
 • Chris Prudon (BOOT)
 • Marco van den Hoef (Hopman en Peters)
  1.  

Commissie Juridische zaken

 • Frank Eijsackers (Ortageo) voorzitter
 • Mischa Hermelink (HB adviesbureau)
 • Aad Snijders (BMA Milieu bv)

Commissie Opleidingen

 • Felix Buys (Bodex Milieu bv), voorzitter
 • Jan Rudolf Busz (Kwinfra)
  1.  

Externe vertegenwoordigingen

Navolgend de belangrijkste overlegorganen waar de VVMA een positie heeft. Daarnaast spelen periodiek ook andere  externe vertegenwoordigingen waar de VVMA haar inbreng heeft.

Programmaraad Bodembeheer

De programmaraad functioneert voor het werkveld bodem en water als de ogen en oren van het SIKB. Steeds op zoek naar kansen, knelpunten, gebreken en andere signalen op het nivo van strategie en beleid. In de programmaraad zijn veel organisaties vertegenwoordigd, en is daarmee goed uitgerust voor het oppikken van de nodige signalen.

Frank Eijsackers (algemeen bestuurslid) heeft mede namens VKB zitting in de Programmaraad Bodembeheer. Voorafgaande aan een vergadering van de programmaraad stemmen VVMA en VKB onderling af.

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het doel van de CCvD is te borgen dat alle direct betrokkenen inspraak hebben bij het ontwikkelen en actueel houden van de diverse normdocumenten.

Vanuit de VVMA heeft Bregje van Lieshout (secretaris) zitting in de CCvD.

SIKB, Sectie Meten en Advies

Vanuit de VVMA heeft Francois Stevens (voorzitter Technische Commissie) zitting in deze sectie van het SIKB. In de vergaderingen komen veel zaken aan de orde waarbij de praktijkervaring van de leden van de VVMA wordt ingebracht.

Bestuur SIKB

Mede namens VVMA heeft VKB zitting in het bestuur van de SIKB. Voorafgaande aan een vergadering van het bestuur stemt Gertjan de Vogel (voorzitter) met  VKB onderling af.

Onze leden

Een aantal bedrijven die lid zijn van de VVMA

amos-milieutechniek-bv
grondslag
Grondvitaal-BV
Groundwater-Technology-BV
hattinkadvies
Inventerra
miltop-bv
Vamisol

Heeft u interesse of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

X